Ako objednať tovar?

Jednoducho si v danej kategórii vyberiete produkt, tovar.Následne ho vložíte do košíka a pristúpite k pokladni kde vyplníte vaše údaje, adresu a kontakt kde sa má výrobok odoslať, vaša objednávka vám automaticky príde na váš email.

My vašu objednávku automaticky prepošleme konkrétnemu predajcovi a ten zabezpečí dodanie na uvedenú adresu.

POZOR pri objednávkach od viacerých predajcov

Ak objednávate výrobky z e-shopu pozrite si pri objednávke značku predajcu to znamená že výrobky neviete objednať naraz od viacerých predajcov v jednej spoločnej objednávke kôli poštovnému, ktoré sa platí každému predajcovi zvlášť.Takže pri objednávkach výrobkov si treba pozrieť značku konkrétneho predajcu a tak rozdeliť výrobky a objednávky zvlášť podľa predajcov.

Ak si objednávate veci od rôznych predajcov (hoci aj v jednej objednávke) platíte poštovné každému predajcovi zvlášť – je to preto, lebo veci, ktoré si kupujete nie sú zhromaždené na jednom mieste, ale putujú k vám priamo od každého výrobcu zvlášť. Žiaľ, nevieme to žiadnym spôsobom zefektívniť.

  • proste každá objednávka od iného predajcu musí ísť samostatne na odoslanie
  • v prípade objednania tovaru viacerých predajcov v jednej objednávke vás upozorníme emailom na jeho nápravu a na následné rozdelenie objednávok na konkrétnych predajcov

Náležitosti objednávky

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.domacatvorba.sk
Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí okamihom odoslania objednávky.Domacatvorba.sk následne doručí požadovanú objednávku výrobku požadovanému predajcovi, ktorý ju následne spracuje a odošle kupujúcemu na požadovanú adresu doručenia.


Pre platnosť elektronickej objednávky je potrebné pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho.
Objednávka musí obsahovať pravdivú identifikáciu týkajúcu sa osoby kupujúceho:
– ak je kupujúcim fyzická osoba, je nutné uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu doručenia

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke. Momentom potvrdenia objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Úvodné ustanovenia

Domacatvorba.sk je priestor na sprostredkovanie nákupu a predaja ručne vyrábaných domácich autorských výrobkov medzi Kupujúcimi a Predávajúcimi užívateľmi webu.

Domácatvorba.sk nie je je priamym predajcom, ale len sprostredkovaťeľom od jednotlivých Predajcov prezentujúcich svoj tovar na webe www.domacatvorba.sk .

Meno každého predajcu na stránke je vyznačené pod každým výrobkom pod popisom výrobku pod názvom Značka, názov predajcu ako i preklik na jeho celú tvorbu výrobkov na stránke…

Objednávku je možné zrušiť:

-zrušenie objednávky môže kupujúci urobiť e-mailom na adresu domacatvorba@gmail.com do 24 hodín od odoslania objednávky. Predávajúci môže zrušenie objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť písomne(môže byť aj mailom).

Ceny

Ceny tovaru sú uvedené za kus, s DPH ak nie je uvedené inak. V tejto sume nie je zahrnutá suma za dopravu.

Predávajúci  predajca zodpovedá

-za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
-za dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
-za dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

Predávajúci predajca nezodpovedá

-za oneskorené doručenie alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom / prepravná spoločnosť  /
-za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho

Kúpna cena, platobné podmienky

Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia jeho ceny kupujúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmien dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach sa predávajúci zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci môže v takomto prípade od zmluvy odstúpiť.
Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo bankovým prevodom.
Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.
Cena za jednotlivé kusy tovarov je uvádzaná ako konečná cena tovaru.

Doprava, dodacie lehoty a termíny

Adresou doručenia sa rozumie dodacia adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Tovar bude dodaný kuriérom.

Doba pre dodanie tovaru:

-pri tovare “skladom” je dodávka tovaru uskutočnená do 7-14 pracovných dní
-pri tovare “nie je skladom” sa predávajúci zaväzuje kupujúceho neodkladne informovať.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovateľom.

Poštovné a platba

Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je uvedené v objednávke.

Cena za dopravu, poštovné je jednotné dobierka 3.90 Eur.

Platobné možnosti

*platba možná jedine na dobierku,kupujúcemu sa tovar doručí priamo na jeho adresu

  • platba na dobierku /donáška kuriér, pošta/

 

V momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim prechádza zodpovednosť za proces platby a následnej distribúcie Balíkov výhradne na vzťah Kupujúci – Predávajúci.

Domacatvorba.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za platbu tovaru zo strany Kupujúcich, ani za jeho distribúciu zo strany Predávajúcich.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.