Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Vymedzenie základných pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

Sprostredkovateľ a správca:
Domáca tvorba
Fučíkova 636/23
Poltár
987 01

Email: domacatvorba@gmail.com

Nie sme platcami DPH.
(ďalej len “predávajúci”)

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba (spotrebiteľ v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), zaregistrovaná v tomto obchode, ktorá vstúpila s predávajúcim odoslaním objednávky.
(ďalej len “kupujúci”)

Náležitosti objednávky

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.domacatvorba.sk
Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí okamihom odoslania objednávky.Domacatvorba.sk následne doručí požadovanú objednávku výrobku požadovanému predajcovi, ktorý ju následne spracuje a odošle kupujúcemu na požadovanú adresu doručenia.

POZOR pri objednávkach od viacerých predajcov

Ak objednávate výrobky z e-shopu pozrite si pri objednávke značku predajcu to znamená že výrobky neviete objednať naraz od viacerých predajcov kôli poštovnému, ktoré sa platí každému zvlášť.Takže pri objednávkach výrobkov si treba pozrieť značku konkrétneho predajcu a tak rozdeliť výrobky podľa predajcov.

Ak si objednávate veci od rôznych predajcov (hoci aj v jednej objednávke) platíte poštovné každému predajcovi zvlášť – je to preto, lebo veci, ktoré si kupujete nie sú zhromaždené na jednom mieste, ale putujú k vám priamo od každého výrobcu zvlášť. Žiaľ, nevieme to žiadnym spôsobom zefektívniť.


Pre platnosť elektronickej objednávky je potrebné pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho.
Objednávka musí obsahovať pravdivú identifikáciu týkajúcu sa osoby kupujúceho:
– ak je kupujúcim fyzická osoba, je nutné uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu doručenia

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke. Momentom potvrdenia objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Úvodné ustanovenia

Domacatvorba.sk je priestor na sprostredkovanie nákupu a predaja ručne vyrábaných domácich autorských výrobkov medzi Kupujúcimi a Predávajúcimi užívateľmi webu.

Domácatvorba.sk nie je je priamym predajcom, ale len sprostredkovaťeľom od jednotlivých Predajcov prezentujúcich svoj tovar na webe www.domacatvorba.sk .

Meno každého predajcu na stránke je vyznačené pod každým výrobkom pod popisom výrobku pod názvom Značka, názov predajcu ako i preklik na jeho celú tvorbu výrobkov na stránke…

Objednávku je možné zrušiť:

-zrušenie objednávky môže kupujúci urobiť e-mailom na adresu domacatvorba@gmail.com do 24 hodín od odoslania objednávky. Predávajúci môže zrušenie objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť písomne(môže byť aj mailom).

Ceny

Ceny tovaru sú uvedené za kus, s DPH ak nie je uvedené inak. V tejto sume nie je zahrnutá suma za dopravu.

Predávajúci  predajca zodpovedá

-za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
-za dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
-za dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

Predávajúci predajca nezodpovedá

-za oneskorené doručenie alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom / prepravná spoločnosť  /
-za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho

Kúpna cena, platobné podmienky

Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia jeho ceny kupujúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmien dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach sa predávajúci zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci môže v takomto prípade od zmluvy odstúpiť.
Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo bankovým prevodom.
Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.
Cena za jednotlivé kusy tovarov je uvádzaná ako konečná cena tovaru.

Doprava, dodacie lehoty a termíny

Adresou doručenia sa rozumie dodacia adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Tovar bude dodaný kuriérom.

Doba pre dodanie tovaru:

-pri tovare “skladom” je dodávka tovaru uskutočnená do 7-14 pracovných dní
-pri tovare “nie je skladom” sa predávajúci zaväzuje kupujúceho neodkladne informovať.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovateľom.

Poštovné a platba

Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je uvedené v objednávke.

Cena za dopravu, poštovné je jednotné dobierka 3.90 Eur.

Platobné možnosti

*platba možná jedine na dobierku,kupujúcemu sa tovar doručí priamo na jeho adresu

  • platba na dobierku /donáška kuriér, pošta/

 

V momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim prechádza zodpovednosť za proces platby a následnej distribúcie Balíkov výhradne na vzťah Kupujúci – Predávajúci.

Domacatvorba.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za platbu tovaru zo strany Kupujúcich, ani za jeho distribúciu zo strany Predávajúcich.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

 

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov (GDPR)


Spoločnosť Creative Design musí pre poskytnutie svojich služieb spracovávať osobné údaje. Súhlasom s obchodnými a podmienkami používania potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli im rovnako ako i týmto pravidlám ochrany a spracúvania osobných údajov vrátane toho, ako a prečo používame vaše údaje. Ak nechcete, aby sme zhromažďovali alebo spracovávali vaše osobné údaje spôsobom popísaným v týchto podmienkach a pravidlách, nemali by ste naše služby ďalej používať.

Nie sme zodpovední za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík našich členov a webových stránok hostovaných prostredníctvom našich služieb.

Naša spoločnosť šifruje prenášané údaje pomocou technológie SSL (secure socket layer technology).

Aké osobné údaje zbierame

Pri prevádzkovaní E-shopu a registrovaní predajcov zhromažďujeme  vaše osobné údaje niekoľkými rôznymi spôsobmi. Aj keď máte často možnosť rozhodnúť sa, aké údaje chcete poskytnúť, pre využitie niektorých služieb môžu byť určité osobné údaje povinné.

Registrácia a nastavenie profilu predajcovia

Pre používanie služieb ako predajca na stránke musíte poskytnúť platnú e-mailovú adresu a názov používateľského mena priradený k vášmu profilu, ktorý si môžete vybrať a ktorý reprezentuje vašu identitu na stránke ako predajca. Názov priradený k vášmu profilu sa verejne zobrazí a je pripojený k vašej aktivite na stránke.

Nákup a predaj na eshope

Ako súčasť procesu nákupu a predaja na stránke uľahčuje zdieľanie údajov medzi dvomi členmi zapojenými do transakcie, ako napríklad meno a priezvisko, dodacia adresa, fakturačné údaje, telefón a údaje o platbe. Ak uskutočníte predaj alebo nákup na stránke E-shope inštruujete nás, aby sme týmto spôsobom zdieľali vaše údaje. Vzhľadom na to, že sa jedná o kľúčovú súčasť služieb, ktoré poskytujeme, musíme to urobiť, aby sme splnili naše povinnosti podľa podmienok používania.

Očakávame, že budete rešpektovať súkromie člena, ktorého údaje ste dostali. Máte obmedzenú licenciu na používanie týchto informácií iba pre komunikáciu súvisiacu so stránkou domacatvorba.sk. Naša Spoločnosť neudeľuje licenciu na používanie informácií na nevyžiadané obchodné správy alebo neautorizované transakcie. Bez výslovného súhlasu nesmiete pridávať žiadneho člena do vášho e-mailu alebo fyzického mailing listu a inak používať alebo ukladať jeho osobné údaje.

Práva používateľov

Práva súvisiace s vašimi údajmi sú napríklad:

prístup k dátam a prenosnosť (vrátane práva na získanie kópie vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli našej spoločnosti  prostredníctvom vašich nastavení);
korekcia údajov (vrátane možnosti aktualizovať vaše osobné údaje, v mnohých prípadoch prostredníctvom nastavení);
vymazanie údajov (vrátane práva na vymazanie vašich osobných údajov v našej spoločnosti s výnimkou informácií, ktoré si musíme ponechať);
odstúpenie od súhlasu alebo námietky voči spracovaniu.

Môžete sa rozhodnúť odstúpiť od vášho súhlasu na spracovanie vašich údajov kedykoľvek tak, že zatvoríte svoj účet prostredníctvom nastavení účtu a odoslaním e-mailu na adresu domacatvorba@gmail.com s požiadavkou na odstránenie vašich osobných údajov s výnimkou informácií, ktoré sme povinní zachovať (napríklad, ak sa od nás vyžaduje, aby sme uchovávali vaše údaje za účelom vyhovenia platným zákonom o daniach / príjmoch). Pokiaľ budeme mať legitímne dôvody na pokračovanie v spracovávaní, alebo ak to bude potrebné z právnych dôvodov, môžeme žiadosť o zmazanie údajov zamietnuť.

Povinnosti pri predaji

Ak predávate prostredníctvom našich služieb, môžete získať určité osobné údaje, napríklad pri komunikácii s používateľmi, alebo pri uzatváraní transakcií s kupujúcimi. Znamená to, že spracovávate osobné údaje (napríklad meno kupujúceho, e-mailovú adresu a dodaciu adresu). V rozsahu v ktorom to urobíte ste podľa právnych predpisov nezávislým prevádzkovateľom.

Zodpovedáte za ochranu osobných informácií používateľa, ktoré získate alebo spracujete aj za dodržiavanie všetkých príslušných právnych požiadaviek pri používaní služieb. Patria sem platné zákony na ochranu údajov a súkromia, ktoré upravujú spôsoby, akými môžete používať údaje používateľa. Takéto zákony môžu vyžadovať, aby ste publikovali a dodržiavali zásady ochrany osobných údajov, ktoré musia byť dostupné pre používateľov stránky domacatvorba.sk s ktorými spolupracujete a ktoré sú kompatibilné s podmienkami používania. Ďalšie údaje k Všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov nájdete na stránkach https://gdpr-info.eu a http://gdprandyou.ie.

Zoznam zbieraných osobných údajov

Údaje potrebné k nákupu na E-shope

  • Meno a priezvisko
  • Adresa
  • Telefón
  • Email

Zaregistrovaní členovia, predajcovia

  • Používateľské meno
  • Email

Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.