Podmienky spolupráce predaja

Úvodné ustanovenia

Domaca tvorba je priestor na sprostredkovanie predaja výrobkov pre zákazníkov a ich následné oslovenie užívateľmi webu.
Domaca tvorba je sprostredkovateľom výrobkov na stránke a nezodpovedá za obsah a pravdivosť údajov.
Domaca tvorba je zároveň aj komunitným priestorom na komunikáciu medzi výrobcami samotnými, podporuje ich prezentáciu, stretávanie sa, výmenu. skúseností, technologických postupov a kreatívnych nápadov na rôznych platformách (organizácia stretnutí, návody na tvorbu, tipy a rady pre výrobcov).
Domaca tvorba nevstupuje do priameho vzťahu so zákazníkom a pridanými predávajúcimi.
Domaca tvorba nenesie žiadnu zodpovednosť za dodanie alebo nedodanie služby.

 

Info a podmienky

Registrácia na stránke je zadarmo, následne po registrácii je potrebné vybrať si balíček služieb VIP, na stránke https://domacatvorba.sk/vyber-balikov-sluzieb/

Následne môžete pridávať svoje výrobky, predajca ktorý si nevyberie žiadny balík služieb budú jeho výrobky, poprípade i celý jeho profil vymazaný.

Pre pridanie výrobkov na stránke je potrebné zaregistrovať sa ako užívateľ webu.Po registrácii je potrebné a povinné vybrať si niektorý z balíkov služieb VIP, ktorý vám vyhovuje.

Zákazníci v prípade záujmu o váš výrobok, alebo službu, informáciu vás budú kontaktovať kontaktným formulárom vedľa vášho výrobku.Registrovať sa na stránke môžu fyzické a právnické osoby staršie ako 18 rokov.Registráciou na webe domacatvorba.sk dávate súhlas s nižšie uvedenými Podmienkami používania stránky domacatvorba.sk a z nich vyplývajúcimi pravidlami fungovania na webe.

Súčasťou registračného formulára je vyplnenie osobných informácií, ktoré sú využívané v procese obchodu na stránke (zdieľanie údajov ako meno, adresa vo vzťahu Kupujúci Predajca-Zákazník).
Po registrácií a prihlásení na svoj účet môžete okamžite využívať a pridávať, upravovať i mazať svoje výrobky.Na jednu emailovú adresu môžete registrovať len jeden účet.

Zrušenie a zmazanie účtu

V prípade duplikácii účtov, emailu rovnakého typu na rôznych účtov budete upozornení na zmazanie vášho účtu.
V prípade nevhodného obsahu budete upozornení na zmazanie vášho účtu.

V prípade neuhradenia registračného poplatku v zóne VIP za poskytnutie priestoru na stránke.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke domacatvorba.sk od momentu potvrdenia podmienok používania pri registrácii a vytvorenia účtu na domacatvorba.sk, s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak.
Registráciou na domacatvorba.sk predajcovia bez výhrad akceptujú všetky ustanovenia “Podmienok používania” v znení platnom v deň registrácie.
Predajcovia prehlasujú, že sa pred registrovaním oboznámili s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasia.

Reklama vašich výrobkov, propagácia

Okrem vkladania vašich výrobkov na stránku budú vaše výrobky pravidelne vkladané na naše sociálne siete Facebook profil – /Facebook stránku -/ Facebook skupinu,  INSTAGRAM, GOOGLE+, PINTEREST.Toto platí pre balík služieb VIP 2…